Showing 1 - 20 results of 6,692 for search '', query time: 0.13s Refine Results
1
by Machiavelli, Niccolò, 1469-1527
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1985

Book
2
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian zong jing xiao, 1994
Di 1 ban.

Book
3
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 2001
Di 1 ban.

Book
4
by Wang, Jianwen
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1995
Chu ban.

Book
5
by Wang, Zhuojun, 1958-
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian jing xiao, 1997
Di 1 ban.

Book
6
[Nanjing] : Zhongguo guo min dang zhong yang xun lian bu, 1928

Book
7
by Xiao, Gongqin
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2001
Di 1 ban.

Book
8
by Lin, Guohua
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2005
Di 1 ban.

Book
9
by Chen, Fangzheng
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005
Di 1 ban.

Book
10
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2002
Di 1 ban.

Book
11
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2005
Di 1 ban.

Book
12
by Hu, Qiaomu, 1912-1992
Beijing : Ren min chu ban she, 1999
Di 1 ban.

Book
13
Hong Kong : Niujin da xue chu ban she, 1997

Book
14
Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
Di 1 ban.

Book
15
[Zhengzhou Shi] : [Henan ren min chu ban she]: [Henan sheng xin hua shu dian fa xing], 1988
Di 1 ban.

Book
16
Peking : Foreign Languages Press, 1963

Book
17
by Zheng, Yi, 1943-
Xianggang : Xiafeier guo ji chu ban gong si, 1999
Di 1 ban.

Book
18
by Wilcox, Delos F. (Delos Franklin), 1873-1928
Shanghai, Min zhi shu ju, 1925

Book
20
by Wang, Zijin
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
Di 1 ban.

Book