Showing 1 - 20 results of 7,330 for search '', query time: 0.09s Refine Results
2
by Bahmanish, Ahmad
Tihrān : Chāpkhānah-i Dānishgāh, 1960
[Chāp-i 2]

Book
3
Oley, PA : Bullfrog Films, 2006
Widescreen format.

This item is not available through EZBorrow. Please contact your institution’s interlibrary loan office for further assistance.
Unknown
4
Tihrān : Muʼassasah-ʼi Pizhūhishī-i Mīrās̲-i Maktūb, 2019
Chāp-i avval.

This item is not available through EZBorrow. Please contact your institution’s interlibrary loan office for further assistance.
Book
5

This item is not available through EZBorrow. Please contact your institution’s interlibrary loan office for further assistance.
Book
6
by Gardīzī, ʻAbd al-Ḥayy ibn Z̤aḥḥāk, active 11th century
Tihrān : Dunyā-yi Kitāb, 1984
Chāp-i 1.

Book
7
by Ākhūndī, ʻAbbās, 1957 or 1958-
Tihrān : Intishārāt-i Rawzanah, 2021
Chāp-i avval.

Book
8
by Pīrzādah Ghaznavī, Abū Z̲ar, 1949 or 1950-
Kābul : Nashr-i Tārīkh-i Shafāhī-i Afghānistān (vābastah bih, Bunyād-i Tārīkh-i Shafāhī-i Afghānistān), 2018
Chāp-i avval.

Book
9
by Minhāj Sirāj Jūzjānī, 1193-1266
Lahore : Sang-e-Meel Publications, 2006

This item is not available through EZBorrow. Please contact your institution’s interlibrary loan office for further assistance.
Book
10
by Ṭāliʻ, Hūshang, 1933 or 1934-
Langarūd : Intishārāt-i Samarqand, 2006
Chāp-i 1.

Book
11
by Mossavar-Rahmani, Farhang, 1947-, مصور رحمانى، فرهنگ
[Tihrān] :; [تهران] : Intishārāt-i Ārvan,; انتشارات آرون، 2019
Chāp-i avval.

Book
12
by S̲anāʼī, ʻAbd al-Ḥusayn, ثنائي، عبد الحسىن،
Tihrān :; تهران : Intishārāt-i Kavīr,; انتشارات کوىر، 2019
Chāp-i avval.

Book
13
by Raʼīs Ṭūsī, Riz̤ā, 1936 or 1937-, رئيس طوسى، رضا، 1936 or 1937-
Tihrān :; تهران : Gām-i Naw,; گام نو، 2019
Chāp-i duvvum.

Book
14
by Zargarīʹnizhād, Ghulām Ḥusayn, زرگری نژاد، غلامحسین
Tihrān :; تهران : Nigāristān-i Andīshah,; نگارستان اندیشه، 2019

Book
16
by Navvāb Ṣafavī, Mujtabá, 1925-1955, نواب صفوى، مجتبى، 1925-1955
Tihrān :; تهران : Umīd-i Fardā,; اميد فردا، 2019
Chāp-i avval.

Book
17
by Nāṣir al-Dīn Shāh, Shah of Iran, 1831-1896, ناصر الدىن شاه، Shah of Iran, 1831-1896
Tihrān :; تهران : Intishārāt-i Duktur Maḥmūd Afshār : bā hamkārī-i Intishārāt-i Sukhan,; انتشارات دکتر محمود افشار : با همکارى انتشارات سخن، 2019
Chāp-i 1.

Book
18
by Ṭāliʻ, Hūshang, 1933 or 1934-, طالع، هوشنگ، 1933 or 1934-
Langarūd :; لنگرود : Intishārāt-i Samarqand,; انتشارات سمرقند، 2019
Chāp-i 1.

Book
19
by Qayyim, Abd al-Nabi, قيّم، عبدالنبى
Tihrān :; تهران : Nashr-i Akhtarān,; نشر اختران، 2019
Chāp-i 1.

Book
20
by Khalʻatʹbarī, Muḥammad Riz̤ā, خلعت‌رى، محمد رضا
Tihrān :; تهران : Nashr-i Hamʹpā,; نشر هم‌ا، 2019
Chāp-i 1.

Book