Review of some species of Loxostege Hübner and descriptions of new species (Lepidoptera, Pyraustidae: Pyraustinae) /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Capps, Hahn William, 1903-
Định dạng: Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Loạt:Proceedings of the United States National Museum ; vol. 120, no. 3561
Những chủ đề: