Weights of steel products.

Opis bibliograficzny
Korporacja: United States steel corporation.
Format: Książka
Język:English
Wydane: [New York?] United States steel corporation [c1943]
Hasła przedmiotowe:

University of Pittsburgh - THOM Stacks

Szczegóły zapisu University of Pittsburgh - THOM Stacks
Sygnatura: TA685 .U593