Zhongguo hua yu Dao jia si xiang /

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Wang, Yongliang, 1958 May-
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Chinese
প্রকাশিত: Beijing Shi : Wen hua yi shu chu ban she, 2007.
সংস্করন:Di 1 ban.
বিষয়গুলি:

University of Pittsburgh - HILL East Asian Chinese Collection

হোল্ডিংসের বিবরণ University of Pittsburgh - HILL East Asian Chinese Collection
ডাক সংখ্যা: N8199.T36 C684 2007