Banking principles and practice,

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Westerfield, Ray Bert, 1884-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, The Ronald press company [c1928]
Phiên bản:Rev. printing.
Những chủ đề:

University of Pittsburgh - THOM Stacks

Chi tiết quỹ từ University of Pittsburgh - THOM Stacks
Số hiệu: HG1586 W52 1928

Rutgers - Alexander Library Stacks C

Chi tiết quỹ từ Rutgers - Alexander Library Stacks C
Số hiệu: HG1601.W526B