In gesprek met morgen XXI /

Welke plaats bekleedt de wetenschap in het dagelijkse leven? Welke nieuwe wegen bewandelt ze? Hoe wordt er over recente bevindingen gecommuniceerd? En wat is de rol van de universiteit hierbij? Het interfacultaire college Lessen voor de eenentwintigste eeuw wil iedereen die belangstelling heeft voor...

Full description

Bibliographic Details
Other Authors: Pattyn, Bart, Raymaekers, Bart
Format: Book
Language:Dutch
Published: Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2010.
Series:Lessen voor de eenentwintigste eeuw.
Subjects:
Table of Contents:
  • In gesprekmet morgen XXI Lessen voor deeenentwintigste eeuw; Inhoud; Voorwoord; ICT en eHealth; Nieuwe wegen voor de wetenschap; Trends en uitdagingen; Demografische en maatschappelijke uitdagingen; Wetenschappelijke en technologische uitdagingen; Health Decision Support Systemen: Klinisch, ambulant en beleidsondersteunend; Besluit; Hoe geologen de Oudheid on traadselen; Natuurwetenschappen en archeologie; Methode; Materialen; Steen; Keramiek; Glas; Interdisciplinariteit; Bibliografie; De mens als evolutionaire knutselaar; Wat is evolutie en evolutionaire biologie?
  • Wat is een evolutionaire knutselaar?Wat is de motor van biologische evolutie?; Mutatie van DNA; Genetische drift; Genetische drift; Genmigratie; Natuurlijke selectie; Resistentie tegen infecties en vreemde stoffen; Verstoorde soortvorming; Het ineenstorten van soorten; Invasieve soorten; Andere voorbeelden; Niet duurzaam oogsten; Overbevissing; Andere voorbeelden; Sporen van selectie bij de mens; Toenemende selectiedrukken; Culturele evolutie; Waarom zou evolutie van tel zijn?; Bibliografie; 60 jaar Duitse Bondsrepubliek Het einde van een historische Sonderweg?; Een Duitse 'Sonderweg'
  • 'Stunde Null' en wederopbouw (1945
  • 1949)Een bescheiden 'Bonner Republik': de oude Bondsrepubliek Duitsland (1949-1989); Het 'andere Duitsland': de Duitse Democratische Republiek (1949-1989); Eén vaderland voor twee staten?; Iedere staat zijn eigen verleden; Het Duitse wonder: van vreedzame revolutienaar nationale eenmaking (1989-1990); De erfenis van de hereniging; De 'Berliner Republik' op zoeknaar een herwonnen normaliteit; Bibliografie; Sport light; De opkomst van lichte organisaties in de sport; Probleemstelling; De opkomst van lichte gemeenschappen; Beweging in de sport.
  • Loopsport als prototype van een lichte sportgemeenschapLichte gemeenschappen in de sport als uitdaging en opportuniteit voor aanbieders; Uitleiding; Noten; Bibliografie; Multiculturele verschillenin de publieke ruimte; Onze gangbare idee van publieke ruimte is ambivalenter dan ze voorwendt; Rouwen en religieuze symbolisatie; On-mondigheid en de fundamentalistische reactie daarop; Kymlicka over niet-neutraliteit; Structuur van het (eigen) verschil; Verschillen verruimt elijken; Bibliografie; Taal, vertaling en beleidin de XXIe eeuw; Inleiding; Taal, vertaling en institutionalisering.
  • Institutionele eentaligheiden verbod op vertalingVertalen voor de minderheden; Institutionele meertaligheid?; Conclusie; Bibliografie; Onze hersenen en ons gedrag Moleculaire psychologie en neuroplasticiteit; Twee unificaties; 'Humans are learning animals'; Leren, geheugen en synaptische plasticiteit; Moleculaire psychologie van deeenentwintigste eeuw; Bibliografie; Het snelle slakkenhuis Hersenen, tijd, en horen; Inleiding; Haarcellen: omzetting van mechanische trillingen naar elektrische signalen; Gehoorzenuw: invoer naarhet centrale zenuwstelsel.