Guide for the perplexed /

Opis bibliograficzny
1. autor: Maimonides, Moses, 1135-1204.
Format: Książka
Język:English
Hebrew
Wydane: Brooklyn, N.Y. : P. Shalom, 1969.
Wydanie:[Second revised edition].
Hasła przedmiotowe:

Rowan - Campbell Library

Szczegóły zapisu Rowan - Campbell Library
Sygnatura: BM545.D33.F7 1969