Fiqh al-lughah al-muqāran,

Opis bibliograficzny
1. autor: al-Sāmarrāʼī, Ibrāhīm.
Format: Książka
Język:Arabic
Wydane: Bayrūt, Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn [1968]
Hasła przedmiotowe:

NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)

Szczegóły zapisu NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)
Sygnatura: PJ6025 .S3