Opera, a history /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Headington, Christopher.
Övriga upphovsmän: Westbrook, Roy., Barfoot, Terry.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York : St. Martin's Press, [1987]
Upplaga:First U.S. edition.
Ämnen:

Scranton - Circulating Collection

Beståndsuppgifter i Scranton - Circulating Collection
Signum: ML1700 .H42 1987