Cannonball

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Adderley, Cannonball.
مؤلف مشترك: Cannonball Adderley Quintet.
التنسيق: قرص مضغوط سمعي
منشور في: Studio City, CA : Dobre Records, c1977.
الموضوعات:

University of Pittsburgh - THOM Stacks

تفاصيل المقتنيات من University of Pittsburgh - THOM Stacks
رقم الطلب: JA718 Phono Record