Spiritalium liber /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hero, of Alexandria
Tác giả khác: Commandino, Federico, 1509-1575.
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Latin
Ancient Greek
Được phát hành: Urbini : [publisher not identified], 1575.
Loạt:Landmarks of science.
Những chủ đề: